Povinně zveřejňované informace

Prohlášení o přístupnosti

Název Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace
Právní forma Příspěvková organizace
Identifikátor zařízení 600 069 605
IČO 708 79 214
IZO ZŠ – 102216967
MŠ – 107543427
ŠD – 115400362
ŠJ – 102740097
REDIZO 600 069 605
Datová schránka 47emgj3
Ředitelka školy Mgr. Bc. Hana Stýblová
Od 1. 1. 2001
Zřizovatel Statutární město Plzeň, Magistrát města Plzeň
Právní forma Obec – rada města
Adresa Vřesinská 17, 326 00 Plzeň

Škola se řídí zákony a vyhláškami platnými v resortu školství, mládeže a tělovýchovy, zejména:

  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
  • Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
  • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění
  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
  • Zákon č.261/2006 Sb., (zákoník práce), v platném znění
  • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění
  • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provoze pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění.

ORGANIZAČNÍ ŘÁDY

Organizační řád (pdf)

Organizační schéma(pdf)

SMĚRNICE

Směrnice o svobodném přístupu k informacím (pdf)

Příloha č.1 ke směrnici o svobodném přístupu k informacím (pdf)

Směrnice o ochraně osobních údajů (pdf)

ZPRÁVY

Výroční zpráva za rok 2021/2022 (pdf)

Výroční zpráva za rok 2020/2021 (pdf)

Výroční zpráva za rok 2019/2020(pdf)

Zpráva o hospodaření za rok 2020 (pdf)