Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky: www.zsplzenbozkov.cz/

Struktura informací
Vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.

Stav souladu
Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

  • DOC, DOCX, XLS, XLSX  – společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office poze online prohlížeče s nutným účtem Office 365. Lze využít bezplatné kancelářské balíčky LibreOffice či OpenOffice.
  • PDF – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeš Adobe Acrobat Reader, popřípadě lze použít interní pagin PDF v běžných webových prohlížečích, jako jsou Google Chrome, Opera, Mozzila Firefow, Microsoft edge či Safari.
  • ZIP – některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Pro dekomprimaci lze využít Vestavěný modul ZIP, který je základní součástí OS Windows.

Vypracování prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 22.6.2020
Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 22.10.2021

Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – technickým provozovatelem těchto internetových stránek. Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávanému standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba
Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace má za cíl, aby jím spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita).
Kontakt je:
Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace
Vřesinská 17
326 00 Plzeň
telefon: +420 378 027 020
e-mail: styblovaha@zsbozkov.plzen-edu.cz

Postupy pro prosazování práva
V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Prohlášení provozovatele internetových stránek
Tyto internetové stránky provozuje Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace. Internetové stránky využívají redakční systém WordPress .

Správcem veškerého obsahu je Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace, se sídlem Vřesinská 17, 326 00 Plzeň. Veškeré osobní údaje návštěvníků internetových stránek, které jsou prostřednictvím těchto internetových stránek poskytovány, jsou spravovány výlučně správcem obsahu webu.

Provozovatel redakčního systému WordPress , jakožto zpracovatel osobních údajů tímto prohlašuje, že jsou osobní údaje zpracovávané v jím provozovaném redakčním systému dostatečně zabezpečeny proti ztrátě a úniku a zároveň prohlašuje, že neposkytuje žádné zpřístupněné osobní údaje třetím osobám.