Zápis do MŠ

Informace a kritéria pro přijímání dětí budou včas aktualizovány.

Info pro rodiče 2022 (pdf)

Kritéria přijímacího řízení 2022 (pdf)

Rámcová kritéria (pdf)

Info k zápisům do MŠ pro děti uprchlíků (pdf)

Další informace k zápisům do mateřských škol www.mszapis.plzen.eu,
nebo na webových stránkách města Plzně www.plzen.eu.