Kontakty

název školy
Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, 
Vřesinská 17, příspěvková organizace

adresa
Vřesinská 17, 326 00 Plzeň

škola má od 1.1.2001 právní subjektivitu

telefonní čísla

ředitelna 378 027 020
kancelář 378 027 021
sborovna 378 027 022
378 027 023
ŠD 378 027 024
PC učebna 378 027 026
Fax 378 027 027
školní kuchyně 378 027 028
mobil kancelář 724 157 723

IČO
70879214

fax
377 442 959

datová schránka
47emgj3

e-mail


Mgr. Bc. Hana Stýblová styblovaha@zsbozkov.plzen-edu.cz
Mgr. Jana Boháčová bohacovaja@zsbozkov.plzen-edu.cz
Mgr. Blanka Písaříková pisarikovabl@zsbozkov.plzen-edu.cz
Mgr. Jiřina Říhová rihovaji@zsbozkov.plzen-edu.cz
Mgr. Lucie Vancová vancovalu@zsbozkov.plzen-edu.cz
Mgr. Iva Zemanová zemanovaiv@zsbozkov.plzen-edu.cz
Mgr. Tereza Solfronková solfronkovate@zsbozkov.plzen-edu.cz


Bc. Lenka Hacaperková hacaperkovale@zsbozkov.plzen-edu.cz
Bc. Kateřina Laštůvková lastuvkovaka@zsbozkov.plzen-edu.cz
Bc. Radka Chaloupková chaloupkovara@zsbozkov.plzen-edu.cz
Markéta Nekysová nekysovama@zsbozkov.plzen-edu.cz

ŠD
Petra Keglerová keglerovape@zsbozkov.plzen-edu.cz
Martina Vrtělová vrtelovama@zsbozkov.plzen-edu.cz
Karla Vovsová vovsovaka@zsbozkov.plzen-edu.cz

Školní jídelna

Miroslava Kryčová krycovami@zsbozkov.plzen-edu.cz