Kontakty

název školy
Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, 
Vřesinská 17, příspěvková organizace

adresa
Vřesinská 17, 326 00 Plzeň

škola má od 1.1.2001 právní subjektivitu

telefonní čísla

ředitelna378 027 020
mobil ředitelna724 157 718
kancelář378 027 021
sborovna378 027 022
378 027 023
ŠD378 027 024
PC učebna378 027 026
Fax378 027 027
školní kuchyně378 027 028
mobil kancelář724 157 723

IČO
70879214

fax
377 442 959

datová schránka
47emgj3

e-mail


Mgr. Bc. Hana Stýblová styblovaha@zsbozkov.plzen-edu.cz
Mgr. Jana Boháčová bohacovaja@zsbozkov.plzen-edu.cz
Mgr. Blanka Písaříková pisarikovabl@zsbozkov.plzen-edu.cz
Mgr. Jiřina Říhová rihovaji@zsbozkov.plzen-edu.cz
Mgr. Lucie Vancová vancovalu@zsbozkov.plzen-edu.cz
Mgr. Iva Zemanová zemanovaiv@zsbozkov.plzen-edu.cz
Mgr. Tereza Solfronková solfronkovate@zsbozkov.plzen-edu.cz


Bc. Lenka Hacaperková hacaperkovale@zsbozkov.plzen-edu.cz
Bc. Kateřina Laštůvková lastuvkovaka@zsbozkov.plzen-edu.cz
Bc. Radka Chaloupková chaloupkovara@zsbozkov.plzen-edu.cz
Markéta Nekysová nekysovama@zsbozkov.plzen-edu.cz

ŠD
Petra Keglerová keglerovape@zsbozkov.plzen-edu.cz
Martina Vrtělová vrtelovama@zsbozkov.plzen-edu.cz
Karla Vovsová vovsovaka@zsbozkov.plzen-edu.cz

Školní jídelna

Miroslava Kryčová krycovami@zsbozkov.plzen-edu.cz