Kontakty

název školy
Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, 
Vřesinská 17, příspěvková organizace

adresa
Vřesinská 17, 326 00 Plzeň

škola má od 1.1.2001 právní subjektivitu

telefonní čísla

ředitelna+420 378 027 020
mobil ředitelna+420 724 157 718
kancelář+420 378 027 021
sborovna+420 378 027 022
+420 378 027 023
ŠD+420 378 027 024
PC učebna+420 378 027 026
Fax+420 378 027 027
školní kuchyně+420 378 027 028
mobil kancelář+420 724 157 723

IČO
70879214

fax
377 442 959

datová schránka
47emgj3

e-mail


Mgr. Bc. Hana Stýblová styblovaha@zsbozkov.plzen-edu.cz
Mgr. Jana Boháčová bohacovaja@zsbozkov.plzen-edu.cz
Mgr. Blanka Písaříková pisarikovabl@zsbozkov.plzen-edu.cz
Mgr. Jiřina Říhová rihovaji@zsbozkov.plzen-edu.cz
Mgr. Lucie Vancová vancovalu@zsbozkov.plzen-edu.cz
Mgr. Iva Zemanová zemanovaiv@zsbozkov.plzen-edu.cz
Mgr. Tereza Solfronková solfronkovate@zsbozkov.plzen-edu.cz


Bc. Lenka Hacaperková hacaperkovale@zsbozkov.plzen-edu.cz
Bc. Kateřina Laštůvková lastuvkovaka@zsbozkov.plzen-edu.cz
Bc. Radka Chaloupková chaloupkovara@zsbozkov.plzen-edu.cz
Bc. Markéta Nekysová nekysovama@zsbozkov.plzen-edu.cz

ŠD
Petra Keglerová keglerovape@zsbozkov.plzen-edu.cz
Martina Vrtělová vrtelovama@zsbozkov.plzen-edu.cz
Karla Vovsová vovsovaka@zsbozkov.plzen-edu.cz

Školní jídelna

Miroslava Kryčová krycovami@zsbozkov.plzen-edu.cz