Zápis do 1. třídy

Zápis do 1.třídy se bude konat 5.4.2022 od 12.30 do 18.30.

Informace a kritéria pro přijímání dětí budou včas aktualizovány.

Informace pro rodiče (pdf)

Registrační formulář (web)

Informace pro rodiče k registraci (web)

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání 2022/2023 (pdf)

Žádost o přijetí k PŠD (excel)

Žádost o odklad PŠD (excel)

Žádost o předčasný nástup (excel)

Výsledky zápisu do budoucí první třídy (pdf)

Informace k zápisům do ZŠ pro děti uprchlíků (pdf)