Úvodem

Naše motto: „NA JEDNÉ LODI aneb všichni jsme kamarádi“

obrázek dětí

Provoz mateřské školy: pondělí – pátek 6.30 – 16:30hodin

Telefon do třídy: 378 02 7023

Pedagogický sbor: 
 Vedoucí učitelka: Bc. Lenka Hacaperková
 Učitelky: Dagmar Hříbalová, Bc. Kateřina Laštůvková,                                                                    Bc. Radka Chaloupková, Bc. Andrea Kourová                                         Asistent pedagoga: Mgr.Markéta Atayi, DiS.

Charakteristika MŠ:
Jsme dvoutřídní mateřská škola, která je umístěna v přízemí budovy základní školy, Vřesinské ulici 17 v Plzni.
Od roku 1996 je sloučena se ZŠ.
Od roku 2000 se ZŠ a MŠ stala samostatným právním subjektem. 

Ředitelka ZŠ a MŠ: Mgr. Bc. Hana Stýblová

Vybavení a organizace mateřské školy:
Škola s bezbariérovým vstupem stojí v obytné zóně v klidné slepé ulici. V okolí školy je možnost parkování a nedaleko je trolejbusová zastávka. Od školního roku 2020/2021 jsme dvoutřídní mateřská škola, která je umístěna v přízemí základní školy. Mezi výhody naší školy patří hlavně její rodinné prostředí a plynulý přechod na základní školu. 

Mateřskou školu tvoří dvě třídy oddělené posuvnými dveřmi – učebna vybavena kobercem a pracovními stolky a herna s prostorem na hraní a cvičení, využívaná odpoledne jako ložnice. K mateřské škole přísluší sborovna a místnost na ukládání lůžkovin. Sociální zařízení má 6 dětských záchodků a 6 umyvadel. Jedna toaleta je přizpůsobena pro handicapované.

Svačiny i obědy jsou do třídy přinášeny paní kuchařkou. Mateřská škola má možnost využívat i další prostory školy, jako je tělocvična, školní třídy, školní hřiště a školní dvůr, který byl v rámci projektu Zelený poklad nově rekonstruován – položen travní koberec, postaveno vrbové iglú a další vybavení pro vzdělávání a hru dětí (tabule, záhon, lavičky…).
Na školním hřišti je kryté pískoviště, sestava s prolézačkami a skluzavkou, hřiště na míčové hry i zatravněný prostor.

Pravidelné aktivity dětí
–  Plavecký kurz pro předškoláky (bazén Slovany – 1. pololetí školního roku)
–  Angličtina – probíhá pravidelně každý čtvrtek hravou formou a je součástí ŠVP
– provádí kvalifikovaná p. učitelka Dagmar Hříbalová
–  Každý týden cvičení v tělocvičně ZŠ
–  Pravidelné chvilky – rozvoj předmatematických představ, předčtenářské gramotnost, rozvoj grafomotoriky
–  Příprava na školu 
–  Spolupráce se ZŠ
· Celoroční vzájemná spolupráce s dětmi z 1. třídy (akce: pečeme pro kamarády, vyrábíme dárek pro kamarády, cvičíme s kamarády, společné výlety)
      · „Hurá, jdeme do školy“ – návštěva 1. třídy
–  Spolupráce ze ŠD
   · Společné projekty
   · „Děti z družiny čtou dětem ze školky“

Projekty: 
–  Celoroční projekt MŠMT sportovní všestrannosti 
–  Moderní škola 3 – OP VVV
–  Se Sokolem do života

Další akce:
–  Návštěvy divadelních představení (Alfa, Polanova síň)
–  Návštěvy divadel v naší MŠ
–  Pravidelné návštěvy knihovny v Božkově
–  Vánoční a společné fotografování
–  Tematické vycházky do okolí
–  Školní výlety
–  Návštěvy ekofarem
–  Besedy (Městská policie, návštěva SDH Božkov, zásady první pomoci)
–  Každoroční návštěva „LVÍ OČKO“(screeningové vyšetření zraku předškolních dětí)
–  1P – testování pohybových dovedností – pro předškolní děti