Zaměstnanci

ředitelka školy, statutární orgán
Mgr. Bc. Hana Stýblová

zástupce statutárního orgánu
Mgr. Lucie Vancová

správce budovy
firma AGS + Os.r.o.

účetní, referentka a vedoucí ŠJ
Miroslava Kryčová


třídní učitelky ZŠ
1.třída Mgr. Jiřina Říhová
2.třída Mgr. Tereza Solfronková
3.třída Mgr. Jana Boháčová
4.třída Mgr. Lucie Vancová
5.třída Mgr. Blanka Písaříková

učitelka Aj Bc. Nikola Volrábová

vychovatelky ŠD
Petra Keglerová – vedoucí vychovatelka
Karla Vovsová
Martina Vrtělová
Veronika Jakoubková


učitelky MŠ
Bc. Lenka Hacaperková – vedoucí učitelka 
Bc.
Kateřina Laštůvková – učitelka
Dagmar Hříbalová
– učitelka
Bc. Radka Chaloupková – učitelka
Bc. Markéta Nekysová – učitelka

vedoucí správních zaměstnanců
Jaroslava Mudrová