Zaměstnanci

ředitelka školy, statutární orgán

Mgr. Bc. Hana Stýblová

zástupce statutárního orgánu

Bc. Lenka Hacaperková

správce budovy

firma AGS + Os.r.o.

účetní, referentka a vedoucí ŠJ

Miroslava Kryčová

třídní učitelky ZŠ

1.třída Mgr. Jiřina Říhová
2.třída Mgr. Iva Zemanová
3.třída Mgr. Tereza Solfronková
4.třída Mgr. Lucie Vancová
5.třída Mgr. Blanka Písaříková

učitelka Aj

Bc. Nikola Volrábová

vychovatelky ŠD

Petra Keglerová – vedoucí vychovatelka
Karla Vovsová
Martina Vrtělová
Veronika Jakoubková

učitelky MŠ

Bc. Lenka Hacaperková – vedoucí učitelka 
Bc. Kateřina Laštůvková – učitelka
Dagmar Hříbalová – učitelka
Bc. Radka Chaloupková – učitelka
Bc. Markéta Nekysová – učitelka

vedoucí správních zaměstnanců

Jaroslava Mudrová