Zaměstnanci

Ředitelka školy, statutární orgán

Mgr. Bc. Hana Stýblová

Zástupci statutárního orgánu

Mgr. Lucie Vancová – ZŠ

Bc. Lenka Hacaperková – MŠ

Správce budovy

firma AGS + Os.r.o.

Odborná referentka, vedoucí ŠJ, správce rozpočtu

Miroslava Kryčová

Správce IT

Bc. Andrea Kourová – správce IT

Třídní učitelky ZŠ

1.třída Mgr. Blanka Písaříková
2.třída Mgr. Jiřina Říhová
3.třída Mgr. Iva Zemanová
4.třída Mgr. Tereza Solfronková
5.třída Mgr. Lucie Vancová

Učitelka Aj

Mgr. Nikola Volrábová

Vychovatelky ŠD

Petra Keglerová – vedoucí vychovatelka, zástupce pro ŠD
Veronika Jakoubková 

Karla Vovsová, Dipl.um.
Martina Vrtělová

Učitelky MŠ

Bc. Lenka Hacaperková – vedoucí učitelka 
Dagmar Hříbalová – učitelka

Bc. Radka Chaloupková – učitelka
Bc. Andrea Kourová – učitelka
Bc. Kateřina Laštůvková – učitelka

Asistentky pedagogů

Veronika Jakoubková – ZŠ
Bc.Anna Kopczynská – ZŠ

Mgr. Markéta Atayi, DiS. – MŠ

Vedoucí provozních zaměstnanců

Jaroslava Mudrová – školnické práce, uklízečka, topička

Provozní zaměstnanci

Vladimír Beneš – údržbář 

Anatolyi Šípek – uklízeč
Antonina Šípková – uklízečka
Iveta Chladová – uklízečka

Kuchařky

Jana Tomášková – kuchařka 
Dana Voříšková – kuchařka