Úvodem

Informace o školní jídelně
Školní jídelna je součástí ZŠ a MŠ Plzeň-Božkov. Zabezpečuje stravování pro děti z mateřské školy, žáky základní školy, poskytuje závodní stravování pro zaměstnance a v rámci doplňkové činnosti zabezpečuje pro žáky školy svačinky, pitný režim po celý čas provozu školy a vaří obědy pro veřejnost. 
Školní jídelna má zpracovanou směrnici HACCP – tzv. kritické body, která vychází z vyhlášky 137/2004 Sb., hygienických požadavcích na stravovací služby a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů, která zabezpečuje jakostní výrobu pokrmů. Nejen tato směrnice, ale i měsíční sledování spotřebního koše je zárukou kvalitní a vyvážené stravy, která odpovídá zásadám zdravé výživy. 
Školní jídelna, tedy žáci školy jsou zapojeni do projektů Evropské unie Školní mléko a Ovoce do škol. 

Kontakty:
ZŠ a MŠ Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace, 326 00 Plzeň
IČO: 70879214
Vedoucí školní jídelny: Miroslava Kryčová
telefon – kancelář 378 027 021
služební mobil 724 157 723
fax a záznamník 378 027 027
e-mail: krycovami@zsbozkov.plzen-edu.cz
Kuchařky: 
Dana Voříšková
Jana Tomášková
telefon – kuchyně 378 027 028

Provozní doba: 6,00-14,30

Stravování pro děti, žáky a závodní stravování pro zaměstnance – je upraveno v provozním řádu školní jídelny

Stravování pro cizí strávníky
Na základě přihlášky ke stravování a dle kapacity školní kuchyně se mohou občané přihlásit k odběru stravy ze školní jídelny. Výdej jídla je od 11,00 do 11,20 do vlastních nádob strávníka. Odhlášení objednaného oběda lze uskutečnit do 8,00 příslušného dne na výše uvedených kontaktech. Platba v hotovosti je splatná ke konci kalendářního měsíce podle skutečně odebraných porcí jídel.