Mimoškolní aktivity

Nepovinné předměty:
Přípravný sborový zpěv (1.-2. třída)

Kroužky – školní družina:
Pohybové hry (1.třída)

Doplňkové mimoškolní činnosti školy:

Hra na kytaru (3.-5. třída)

Zdravé vaření (3.-5. třída)

Dramatický kroužek (2.-5. třída)

Výtvarný kroužek

Zdravotní cvičení

Rukodělný kroužek

AJ konverzace (5.třída)

AJ písničky