Mimoškolní aktivity

Nepovinné předměty:
Přípravný sborový zpěv 1. – 2.třída
Sborový zpěv 3. – 5. třída

Kroužky – školní družina
Pohybové hry 1. třída

Mimoškolní činnost školy 
V rámci doplňkové činnosti školy: 
Hra na flétnu – skupiny podle pokročilosti žáků

Čtenářské kluby

Zábavná logika

Hra na kytaru

Zdravé vaření

Dramatický kroužek

Výtvarný kroužek

Zdravotní cvičení

Rukodělný kroužek

Parkour kroužek

Věda nás baví – otevřen dle zájmu

Scilearn – nabídka programu za zvýhodněnou cenu na domácí přípravu

Anglická konverzace – nabízené přes kroužky.cz

Sportovní hry – nabízené přes kroužky.cz