Mimoškolní aktivity

Nepovinné předměty:
Přípravný sborový zpěv 1. – 2.třída
Sborový zpěv 3. – 5. třída

Kroužky – školní družina
Pohybové hry 1. třída

Mimoškolní činnost školy 
V rámci doplňkové činnosti školy: 
Hra na flétnu – skupiny podle pokročilosti žáků
Čtenářské kluby
Zábavná logika

Hra na kytaru
Zdravé vaření
Dramatický kroužek
Výtvarný kroužek
Zdravotní cvičení

Věda nás baví – otevřen dle zájmu
Scilearn – nabídka programu za zvýhodněnou cenu na domácí přípravu
Anglická konverzace – nabízené přes kroužky.cz
Sportovní hry – nabízené přes kroužky.cz