Školní akce

Přibližný termín konáníPlánované akce pro děti  v ZŠ Plánované akce pro děti  v ŠD Plánované akce pro děti , rodiče a veřejnost
záříPlavecký výcvik 4.třídy
Pěšky do školyTřídní schůzky 1.-5.tř. on line komunikace
říjenVyhlášení výtvarné soutěže – Kalendář pro nový kalendářní rok
Projekt – Zdravé stravování 
 Podzimní  jarmark      24/10
Farma Moulisových – výlet 
    Podzimní  jarmark 24/10
listopadNávštěva Centra robotiky, Techmania S.C. Vánoční rozjímáníJarmareční dílny pro Vánoční zastávku 
prosinecAdventní chvilky ve vestibulu školy
Čerti ve škole – mikulášská nadílka
Vánoční projekty ve třídách
Vánoční besídkaVánoční zastávka – vystoupení dramatického kroužku a sborového zpěvu
ledenRecitační soutěžTříkrálová sbírkaDen otevřených dveří v protoru celé školy 13/1
únorProjekt MasopustBeseda o zvířatech
Masopustní průvod masek v okolí školy
Jarmareční dílny pro Velikonoční jarmark
Den pro předškoláky    27/2                        
březenNoc s Andersenem
Návštěva MŠ  v 1.třídě
Noc s AndersenemJarmareční dílny pro Velikonoční jarmark
dubenProjekt Velikonoce
Projekt Den Země
Velikonoční zvyky a příprava na Velikonoční jarmark
Barevný týden
Zápisy do budoucí 1.třídy   7.4.
Velikonoční jarmark
Třídní schůzky 1.-5.tř. 
květenProjekt Osvobození Plzně – konec 2.světové války
Celoškolní sportovní olympiáda
Pasování prvňáčků na čtenáře
Sportovní hry
Družinová olympiáda
Konzultační dny
červenČtenářská soutěž
Školní výlety
Dětské olympijské hry
Den dětí
Výlety do blízkého okolí školyRozlučka s 5. třídou