Povinně zveřejňované informace

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  1. ÚPLNÝ OFICIÁLNÍ NÁZEV

Základní škola a mateřská škola Plzeň – Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace

2. DŮVOD ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Základní účel zřízení

  • předškolní a základní vzdělávání dětí

Hlavní činnost

  • poskytování předškolního a základního vzdělávání podle platných právních předpisů
  • Zajišťování školní družiny pro žáky prvního stupně
  • Zajištění zařízení školního stravování (školní jídelna) pro žáky školy a pro žáky ostatních škol a školských zařízení
  • Zajištění závodního stravování pro zaměstnance školy
  • Výchova a rozvoj talentované mládeže

Doplňková činnost

  • Zajištění stravování pro veřejnost s tím, že nebude dotčena hlavní činnosti školy
  • Zajištění vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas děti a mládeže s tím, že nebude dotčena hlavní činnost školy

Zřizovatel

Statutární město Plzeň

Náměstí republiky 1/1, 301 00 Plzeň

IČO: 00075370

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy

Krajský úřad Plzeňského kraje

Odbor školství, mládeže a sportu,

Škroupově 1760/18, 306 13 Plzeň

IČO: 70890366

Zřizovací listina (pdf)

3. POPIS ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

Organizační schéma (pdf)

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

Kontakty (pdf)

5. PLATBY

Stravné (pdf)

6. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ŠKOLY

IČ: 70879214

7. DAŇOVÉ INDENTIFIKAČNÍ ŠKOLY

Škola není plátcem daně z přidané hodnoty.

8. DOKUMENTY

Rozpočet na rok 2023 (pdf)

Školní vzdělávací program (pdf)

Zřizovací listina (pdf)

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

Směrnice o svobodném přístupu k informacím (pdf)

10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ, ŠTÍŽNOSTÍ A DALŠÍ PODÁNÍ

Kontakty (web)

11. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád (web)

12. FORMULÁŘE

Dokumenty ke stažení (web)

13. NÁVODY PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

Dokumenty ke stažení (web)

14. PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Zákon č. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím (web)

Zákon č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (web)

Vyhláška č. 107/2005 Sb. Vyhláška o školním stravování (web)

Vyhláška č. 14/2005 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání (web)

Vyhláška č. 48/2005 Sb. Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (web)

15. SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Sazebník úhrad za poskytování informací (pdf)

16. LICENČNÍ SMLOUVY A VÝHRADNÍ LICENCE

Nejsou uzavřeny

17. ZPRÁVY PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.

Zpráva o poskytování informací za rok 2020 (doc)